Een goed burgerberaad vraagt om de juiste aanpak met mensen die weten wat ze doen.

Een burgerberaad is een intensieve vorm van participatie, die iets anders vraagt van ambtenaren, politici en overige professionals dan de bekende paden. Zo is het begeleiden van een deliberatief dialoog echt wat anders dan het leiden van een debat, en vraagt het loten van een goede afspiegeling van de samenleving iets anders qua methode en communicatie dan een gemiddeld participatietraject.

Als onafhankelijk expertisecentrum willen we iedereen die zich inzet voor burgerberaden met impact zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom bieden we Inspiratiesessies, Trainingen en Masterclasses aan, die betrokken professionals (binnen en buiten de overheid) de kans geven om goed geïnformeerd en voorbereid aan een beraad bij te dragen.

Trainingen en Masterclasses

In binnen- en buitenland wordt veel ervaring opgedaan met burgerberaden. Wij leren mee met de burgerberaadbeweging, en verwerken nieuwe inzichten in ons aanbod. Onze trainingen en masterclasses zijn dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Tegelijkertijd verschilt ook de behoefte aan kennis en scholing onder professionals: sommigen zijn al aan hun tweede of derde beraad toe, anderen zetten net hun eerste stappen. Daarom kunnen we al ons aanbod ook op maat aanbieden en inhouse verzorgen.

Vragen?
Neem voor vragen, opmerkingen of meer informatie contact met ons op.

#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad