Bureau Burgerberaad stimuleert kwalitatieve burgerberaden met impact.

Nederland staat voor een groot aantal ingewikkelde problemen: stikstof, klimaat, energieafhankelijkheid, woningnood, kansenongelijkheid, jeugdzorg, polarisatie, asielbeleid en (digitale) veiligheid. Alleen een sterke, veerkrachtige democratie kan dit soort uitdagingen aan zonder ten onder te gaan aan verdeeldheid. Dat betekent een democratie waarin politiek en inwoners als bondgenoten samenwerken om taaie vraagstukken op te lossen.

Burgerberaden spelen hierin een cruciale rol - mits ze goed worden uitgevoerd. Daarom adviseren, begeleiden en trainen wij overheden en inwoners die met burgerberaden aan de slag willen. Onze missie is om de kwaliteit en de impact van burgerberaden te vergroten om zo de Nederlandse democratie toekomstbestendig te maken.

Team

Ernst Abbing

Trainer, producent

Eva Rovers

Inhoudelijk directeur

Linde van Noord

Bureau coördinator

Louise Boelens

kwaliteit lokale burgerberaden

Marije Dippel

Zakelijk leider

Bestuur

Benito Walker

Voorzitter

Matthea de Jong

Secretaris

Roebyem Anders

Penningmeester

Raad van Advies

David Van Reybrouck

Dilara Bilgiç

Gerdi Verbeet

Herman Tjeenk Willink

Yves Dejaeghere

Regionale bureaus

Ieder burgerberaad is anders en vraagt om een specifieke aanpak die past bij de plek waar het wordt uitgevoerd. Daarom werkt Bureau Burgerberberaad samen met experts door het hele land. Zij kennen de regionale cultuur, dynamiek en problematiek goed, waardoor zij advies en begeleiding op maat kunnen geven.

Louise Boelens

Rachelle Gulikers

Wini Weidenaar

Marian van Voorn

Ben jij een deskundige op het gebied van burgerberaden of deliberatieve democratie en mist jouw regio nog in bovenstaande lijst? Neem dan contact met ons op.

Zusterorganisatie

Om de democratische vernieuwing in Nederland te versnellen en te versterken, werken wij intensief samen met onze zusterorganisaties:

Agora Europa is een Nederlandse organisatie die zich richt op participatie en democratische vernieuwing op lokaal niveau.

FIDE is een Europese organisatie die betrokkenheid van burgers bij besluitvorming stimuleert, burgerberaden in heel Europa ondersteunt en onderzoek doet naar democratische vernieuwing.

G1000 België is een platform dat internationaal erkend wordt als pionier en expertisecentrum, met meer dan tien jaar ervaring rond deliberatieve democratie.

Subsidiënten

Bureau Burgerberaad is een non-profit organisatie en daarom dankbaar voor de financiele steun van...

Financiele verantwoording

Wij zijn aangemerkt als ANBI en zijn in afwachting van de erkenning als Goed Doel door het CBF. Ons RSIN-nummer is 863216547.

#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad