WAT WE (NIET) DOEN

Goed uitgevoerde burgerberaden versterken de democratie.

Een "burgerberaad blauwdruk" bestaat niet: iedere context is anders en vraagt om maatwerk. Maar uit o.a. grootschalig onderzoek en uit de praktijk blijkt dat dat maatwerk wel aan een aantal gouden regels moet voldoen om tot burgerberaden met maatschappelijke en politieke impact te komen.

Als onafhankelijk expertisecentrum helpt Bureau Burgerberaad opdrachtgevers, uitvoerders en andere betrokken professionals hierbij. We bieden advies, trainingen en ondersteuning op maat, gebaseerd op kennis en ervaring uit binnen- en buitenland. Bureau Burgerberaad voert géén burgerberaden uit, maar treedt wel op als onafhankelijke adviseur, trainer, toezichthouder en evaluator. 

Ongeacht de fase waarin een burgerberaad zich bevindt, kunt u bij Bureau Burgerberaad terecht voor ondersteuning. Hieronder ziet u welke ondersteuning wij per fase kunnen bieden.

Verkenning:
bekend raken met burgerberaden

Staat het burgerberaad in het coalitieakkoord van uw gemeente, of worden de eerste stappen gezet om de mogelijkheden te onderzoeken? U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, want er is veel informatie en ervaring om uit te putten. U kunt bij Bureau Burgerberaad terecht voor:

Kennis:
Op onze website en FAQ’s pagina is veel informatie over wat een burgerberaad met impact precies inhoudt te vinden. De interactieve kaart biedt een actueel overzicht van alle aankomende, huidige en afgeronde burgerberaden in het land. In ons Democratisch Lab kunt u bovendien terecht voor uitgebreide inspiratie en achtergrondinformatie uit binnen- en buitenland. Tip: volg onze nieuwsbrief, LinkedIn en Instagram voor inspiratie en actuele ontwikkelingen uit binnen- en buitenland.

Advies:
Wilt u (verder) geholpen worden bij het oriënteren op of voorbereiden van een burgerberaad in uw gemeente of provincie? Plan een kennismakingsgesprek in met onze adviseur Lokale Burgerberaden.

Trainingen:
We geven inhouse Inspiratiesessie(s) die uw lokale bestuurders/gemeenteraad een introductie biedt in burgerberaden. Daarnaast hebben we een (inhouse) Masterclass voor ambtenaren en politici, waarin we alle aspecten van een burgerberaad bespreken aan de hand van casestudies en uw specifieke vragen.

Voorbereiding:
bewust kiezen voor een beraad met impact

Worden concrete stappen gezet (zoals een startnotitie en het aanstellen van een projectleider) om tot een definitief raadsbesluit voor een burgerberaad te komen? Dit is de cruciale fase om de randvoorwaarden voor een burgerberaad met impact te waarborgen en keuzes te maken over de evaluatie. Neem contact op voor:

Advies:
We zijn uw onafhankelijke sparringpartner, die helpt met advies, ondersteuning en matchmaking tussen gemeenten en/of professionals. Dit kan variëren van het beantwoorden van incidentele vragen tot een advies strippenkaart, en van werksessies over o.a. de vraagstelling tot (ondersteuning bij) het opstellen van een Plan van Aanpak.

Trainingen:
We geven inhouse Inspiratiesessie(s) die uw lokale bestuurders/gemeenteraad een introductie biedt in burgerberaden. Daarnaast hebben we een (inhouse) Masterclass voor ambtenaren en politici, waarin we alle aspecten van een burgerberaad bespreken aan de hand van casestudies en uw specifieke vragen.

Uitvoering:
ondersteuning en kwaliteitsbewaking 

Heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor een burgerberaad? Dan is het tijd voor o.a. het ontwikkelen van de communicatiestrategie, het opzetten van de loting, samenstellen van een (intern en extern) projectteam, en uiteraard het ontwerpen en organiseren van het beraad zelf. Wij bieden in deze fase:

Advies:
Wij blijven uw onafhankelijke sparringpartner, die helpt bij vragen, matchmaking en advies. Dat doen we door vraagbaak te zijn, maar ook door op-maat advies (strippenkaart) te bieden, het (mede)ontwikkelen van het schetsontwerp en/of door plaats te nemen in de stuurgroep gedurende het gehele beraad.

Trainingen:

Het is belangrijk voor de impact van een beraad dat alle betrokken professionals goed beslagen ten ijs komen. We bieden daarom een Inhouse Masterclass voor communicatieprofessionals, zijn beschikbaar als sparringpartner voor de onafhankelijk voorzitter en hebben verschillende Inhouse Trainingen voor gespreksbegeleiders in ons aanbod. Ook bieden we matchmaking tussen de opdrachtgever/uitvoerder en onze alumnipoule van getrainde gespreksbegeleiders.

Toezicht en evaluatie:
Bureau Burgerberaad kan optreden als onafhankelijk toezichthouder om de kwaliteit en integriteit van het proces te bewaken. Ook kunnen we als onafhankelijk evaluator bijdragen aan zowel het lerend vermogen van de gemeente als aan de kwaliteit van volgende burgerberaden.

#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad