Goed uitgevoerde burgerberaden versterken de democratie.

Hoewel elke context anders is, zijn er een aantal gouden regels voor het organiseren van effectieve burgerberaden. Bureau Burgerberaad adviseert hoe burgerberaden een effectief instrument kunnen zijn voor de aanpak van complexe vragen. Bureau Burgerberaad werkt met deskundigen door het hele land. Vaak bieden we een expert die goed bekend is in de betreffende regio en daardoor nog beter advies op maat kan bieden. We kunnen op verschillende manieren helpen.

Informatie: kennissessies en masterclasses

Benieuwd naar de basisvoorwaarden voor een effectief burgerberaad? Begrijpen hoe burgerberaden een bruikbaar instrument kunnen zijn? Hiervoor verzorgt Bureau Burgerberaad op maat inspiratie- en kennissessies en trainingen (meer info hier).  

Inspiratie sessie: betreft een introductie over de werking van en voorwaarden voor een effectief burgerberaad. 
Masterclass
: gaat in op specifieke elementen van een effectief burgerberaad, zoals de loting of een goede vraagstelling. 
Training: stoomt professionals klaar voor de specifieke uitdagingen binnen de context van een burgerberaad.

Begeleiding: hulp bij ontwerp en opzet

De impact van een burgerberaad valt of staat bij een goed ontwerp. Bureau Burgerberaad helpt bij het formuleren van een goede vraag en het ontwerpen van een proces dat past bij die vraag. Het vraagstuk bepaalt onder meer op welke criteria geloot wordt, het aantal dagen dat nodig is, welke deskundigen en stakeholders een rol spelen en hoe het mandaat vorm krijgt. Na het ontwerp blijft Bureau Burgerberaad graag betrokken bij de uitvoering van het burgerberaad.

Als er niet aan de randvoorwaarden voor een goed burgerberaad kan worden voldaan, kunnen wij adviseren af te zien van een burgerberaad. Desgewenst kunnen wij dan adviseren over andere manieren om inwoners te betrekken bij het vraagstuk.

Toezicht: ondersteuning en kwaliteitsbewaking 

Een slecht uitgevoerd burgerberaad werkt averechts. Onvervulde verwachtingen van inwoners kunnen wantrouwen in de politiek juist vergroten. Dat vraagt deskundigheid van de ontwerpers en uitvoerders van burgerberaden. 

Het uitvoeren van een goed ontworpen proces vergt meer dan het volgen van een checklist. Een burgerberaad brengt vaak praktische dilemma’s met zich mee die vragen om een aanpak op maat. Naast uitvoering is ook opvolging door de politiek bepalend voor de impact van het burgerberaad.

Bureau Burgerberaad kan helpen door als deskundige of toezichthouder betrokken te zijn bij de uitvoering van burgerberaden. Ook na afloop bewaken we de kwaliteit van de politieke opvolging van het burgerberaad.

#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad