Bureau Burgerberaad richt in 2023 een democratisch lab op

In 2023 starten wij met een Democratisch Lab: een praktijkgericht expertisecentrum dat bijdraagt aan internationale kennisontwikkeling rond democratische vernieuwing. Dit Lab ontwikkelt kennisprogramma’s, zoals de reeks over klimaat-burgerberaden die wij in 2021 samen met Pakhuis de Zwijger ontwikkelde. Vanuit dit Lab werken we ook mee aan praktijkgericht onderzoek. Zo werkten wij bijvoorbeeld samen met de Europese democratie-organisatie FIDE aan een onderzoek naar de impactfactoren van burgerberaden.

Overzicht publicaties en verslagen

Via onderstaande links zijn de statuten, een samenvatting van het strategisch plan, onze jaarrekening en het jaarverslag van Bureau Burgerberaad te downloaden.

Statuten Bureau Burgerberaad

Samenvatting Strategisch plan 2023 – 2025

Jaarrekening en jaarverslag 2022

Privacy

Bureau Burgerberaad gaat zorgvuldig om met uw (persoons) gegevens. In onze Privacy verklaring leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad