We versterken de Nederlandse democratie met effectieve burgerberaden.

Als aanjagers zorgen we dat burgerberaden op de landelijke en lokale politieke agenda staan. Daarnaast adviseren we zowel overheden als burgerinitiatieven, ontwerpen we burgerberaden, begeleiden deze als onafhankelijke kwaliteitsbewaker, en we evalueren ze na afloop. Om de kwaliteit te waarborgen geven we verschillende trainingen en hanteren we onze - op onderzoek van de OECD gebaseerde - gouden regels voor een goed burgerberaad.

Trainingen

Met onze trainingen, workshops en masterclasses willen we iedereen die zich inzet voor burgerberaden ondersteunen. Ons open aanbod is voortdurend in ontwikkeling. Kennissessies, trainingen en workshops gekoppeld aan lokale initiatieven kunnen we op maat verzorgen. Andere trainingsprogramma’s voor projectleiding, procesontwerp, advies en communicatie staan in de grondverf. Informatie hierover volgt spoedig.  

Aanjagen: burgerberaden op de kaart zetten

Bureau Burgerberaad is een aanjager van democratische vernieuwing. Twee jaar geleden had bijna niemand in Nederland gehoord van een burgerberaad, nu is deze nieuwe vorm van democratie met een stormachtige opmars bezig.

Door met tientallen politici te spreken, duizenden mensen te mobiliseren, artikelen in alle grote kranten te publiceren en regelmatig in de media te verschijnen, hebben wij in Nederland burgerberaden op de kaart weten te zetten.

Afgelopen juli heeft minister Rob Jetten aan de Tweede Kamer gevraagd om een besluit te nemen over een klimaat-burgerberaad in 2023. Een motie voor een burgerberaad over vergrijzing van CDA-voorzitter Pieter Heerma werd in september met een zeer brede meerderheid in de Kamer aangenomen en in tientallen gemeenten is het burgerberaad opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Ondertussen kunnen inwoners op steeds meer plekken meepraten én meebeslissen over onderwerpen waar de politiek alleen niet uitkomt.

Adviseren en informeren: kennissessies

Behoefte aan meer informatie over burgerberaden en op welke manier zij een bruikbaar instrument kunnen zijn? Wij adviseren maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincies, ministeries over de inzet van burgerberaden. Regelmatig geven wij ook kennissessies specifiek voor bestuurders, politici en ambtenaren. Wij bieden twee soorten sessies aan:

Informerende kennissessie over de werking en voorwaarden van een goed burgerberaad. Duur: 1,5 uur (45 minuten presentatie + 45 minuten Q&A). Verdiepende masterclass over specifieke elementen, zoals de loting of het formuleren van een goede vraag. Duur is afhankelijk van de vorm. Een presentatie met Q&A duurt ca. 1,5 uur, een workshop duurt ca. 2 uur.

Bureau Burgerberaad werkt met lokale, door ons getrainde deskundigen door het hele land. Vaak kunnen wij iemand de sessie laten verzorgen die goed bekend is in de betreffende regio en daardoor nog beter advies op maat kan bieden.

Begeleiding en ontwerp: hulp bij het opzetten

De impact van een burgerberaad valt of staat bij een goed ontwerp. Bureau Burgerberaad helpt bij het formuleren van een goede vraag en het ontwerpen van een proces dat past bij die vraag. Het vraagstuk bepaalt onder meer op welke criteria geloot wordt, het aantal dagen dat nodig is, welke deskundigen en stakeholders een rol spelen en hoe het mandaat vorm krijgt.

Hoewel er geen blauwdruk is voor een burgerberaad, zijn er wel tien gouden regels die de kwaliteit waarborgen. Als deze regels niet nagevolgd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er slechts beperkte tijd is, omdat de beleidsontwikkeling al te ver gevorderd is, of omdat er geen serieus mandaat gegeven kan worden, dan zullen wij adviseren af te zien van een burgerberaad. Desgewenst kunnen wij dan adviseren over andere manieren om inwoners te betrekken bij het vraagstuk.

Uitvoering: een burgerberaad organiseren

Bureau Burgerberaad heeft de inhoudelijke en technische expertise in huis om burgerberaden op een zorgvuldige en gedegen manier uit te voeren. Onze producent bereidt het hele proces voor en begeleidt het van begin tot eind. Wij werken met de deliberatie-tool Primoforum waarmee groepsgesprekken op een eenvoudige manier gestructureerd kunnen worden.

Ook zorgen wij dat bij ieder burgerberaad voldoende professionele, door ons getrainde gespreksbegeleiders aanwezig zijn. Zij zijn onmisbaar voor de essentie van een burgerberaad: het gelijkwaardige gesprek, waarin niet het debat, maar dialoog centraal staat.

Praktische hulp: draaiboek en trainingen

Waarom opnieuw het wiel uitvinden? Wij delen graag de kennis en ervaring die nationaal en internationaal is opgedaan met burgerberaden. We bundelen op dit moment onze kennis in een draaiboek, waarin we stap voor stap de voorbereiding en uitvoering van een burgerberaad beschrijven.

#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad
#burgerberaad